2

CHESTIONAR

ZDRAVĂN MOLDOVENESC


Înscriere grup țintă Proiect „Stagii practice inovatoare și activități de referință europeană în domeniul producției de produse agroalimentare cu atribute tradiționale și de diferențiere - TRADif”

Vă rugăm să completați / bifați cu mare atenție căsuțele libere / răspunsurile. În funcție de acestea puteți fi declarat eligibil sau neeligibil pentru proiect.

Nume
Prenume
Telefon
Email
Vârsta
1. Dețineți cetățenia UE cu domiciliul sau reședința legală în România, în unele din județele regiunii de implementare a proiectului (Vaslui, Iași, Bacau, Neamț, Botoșani, Suceava)?
 •  
 •  
2. Bifați în care dintre situațiile următoare vă aflați din punct de vedere al statutului dvs.:
 •  
 •  
3. Bifați unitatea de învățământ din care faceți parte:
 •  
 •  
 •  
4. Bifați calificarea/specializarea pe care o urmați:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
5. În vederea dovedirii celor de mai sus, sunteți dispus să ne puneți la dispoziție copii după următoarele documente: Carte de identitate, Certificat de naștere, Adeverință care să ateste încadrarea în una din cele două categorii, CV?
 •  
 •  
6. Aveți intenția de a participa la activitatea de stagii practică în cadrul proiectului?
 •  
 •  
7. Ați mai participat în trecut în cadrul unui proiect cu finanțare europeană?
 •  
 •  
8. În cazul în care ați mai fost beneficiarul vreunui proiect confinanțat din Fonduri Europene, vă rugăm să menționați serviciile de care ați beneficiat în mod gratuit.
9. Mai participați la ora actuală în cadrul unui proiect cu finanțare europeană?
 •  
 •  
Email  POFTA POȘTA REDACȚIEI
Adresa
S.C. Sagem S.R.L.
Membră a Grupului de firme
S.C. Safir S.R.L.
Str. Podul Înalt, Nr. 6, Vaslui, România
Telefon
0235-361562
Mobil
0751-036036
Fax
0235-306034

© 2022 Zdravan Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.