2

TRADif

ZDRAVĂN MOLDOVENESC


Proiectul este cofinanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Apelul de proiecte nr.11
STAGII DE PRACTICĂ ELEVI ȘI STUDENȚI ÎN SECTORUL AGROALIMENTAR, INDUSTRIE ȘI SERVICII"

Inscriere grup tinta Proiect „Stagii practice inovatoare și activități de referință europeană în domeniul producției de produse agroalimentare cu atribute tradiționale și de diferențiere - TRADif”

Înscrie-te

Evaluare

SC SAGEM SRL IMPLEMENTEAZĂ
în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „ION IONESCU DE LA BRAD”  Iași Proiectul
„Stagii practice inovatoare și activități de referință europeană în domeniul producției de produse agroalimentare cu atribute tradiționale și de diferențiere – TRADif”  POCU/90/6.13/6.14/107955

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea inserției profesionale și dezvoltarea de competențe cerute pe piața muncii la nivelul a 168 studenți și 117 elevi din Regiunea Nord-Est, în domeniul producției de produse agroalimentare, cu atribute tradiționale și de diferențiere, prin parteneriate cu valoare adăugată între unitățile de învățământ și potențiali angajatori.

Obiective specifice ale proiectului

OS1: Creșterea calității stagiilor practice pentru 168 studenți și 117 elevi din Regiunea Nord-Est, prin mobilizarea resurselor și a mediului relațional al întreprinderii.
OS2: Creșterea interesului și a responsabilizării potențialilor angajatori din domeniul producției de produse agroalimentare, cu atribute tradiționale și de diferențiere, prin dezvoltarea parteneriatelor cu unitățile de învățământ, promovarea cooperării, schimb de experiență și diseminare de bune practice
OS3: Sprijinirea angajării a min. 136 viitori absolvenți ai învățământului agroalimentar secundar și tertiar.

Activitățile și subactivitățile proiectului

A1 MANAGEMENENTUL PROIECTULUI
A1.1 Organizarea și administrarea resurselor umane
A1.2 Coordonarea, monitorizarea și evaluarea proiectului
A1.3 Raportarea proiectului și elaborarea CP/CR
A2 RECRUTAREA ȘI SELECȚIA BENEFICIARILOR ȘI A PARTENERILOR DE PRACTICĂ
A2.1 Promovarea proiectului în rândul grupului țintă și către potențialii parteneri de practică
A2.2 Selecția grupului țintă
A2.3 Selecția partenerilor de practică
A3 ORGANIZAREA ȘI DERULAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 168 STUDENȚI ȘI 117 ELEVI
A3.1 Crearea Centrului de Excelență pentru formare și instruire practică TRADif
A3.2 Pregătirea stagiilor de practică
A3.3 Participarea studenților și elevilor la stagii de practică

Grupul țintă

168 studenți din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ION IONESCU DE LA BRAD” din Iași, Facultatea de Zootehnie (anul IV de licență), Facultatea de Medicină Veterinară (anul VI de licență), Facultatea de Agricultură (anul IV de licență)

 • pentru „Zootehnie”– 25 pers.
 • pentru „Medicină Veterinară” – 40 pers.
 • pentru „Tehnologia prelucrarii produselor agricole” – 85 pers.
 • pentru „Controlul și expertiza produselor alimentare” – 18 pers.

117 elevi din Colegiul Agricol Dimitrie Cantemir (CADC), municipiul Huși (VS)  Liceul Tehnologic Ghenuță Coman (LGC), oraș Murgeni (VS), pentru următoarele calificări

 • „lucrător în agricultură ecologică”  – 38 elevi
 • “tehnician în agricultură” – 16 elevi
 • „tehnician în analize produse alimentare” – 25 elevi
 • „tehnician veterinar” – 21 elevi
 • „tehnician zootehnist” – 17 elevi

Indicatori de realizare

 • STUDENȚI – 168 din care mediul rural – 40
 • ELEVI – 117 din care zona rurală – 60

Indicatori de rezultat

STUDENȚI CARE DOBÂNDESC O CALIFICARE LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT– 151 din care din zona rurală – 30
STUDENȚI CARE ÎȘI GĂSESC UN LOC DE MUNCĂ LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT – 76 din care din zona rurală – 14
STUDENȚI CARE ÎȘI CONTINUĂ STUDIILE LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT – 50 din care din zona rurală – 5
ELEVI CERTIFICAȚI LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT – 76 din care din zona rurală – 15
ELEVI CARE ÎȘI GĂSESC UN LOC DE MUNCĂ LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT – 60 din care din zona rurală – 10
ELEVI CARE ÎȘI CONTINUĂ STUDIILE LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT – 14 din care din zona rurală – 2

Obiective propuse

 • CREAREA CENTRULUI TRADif
 • ORGANIZAREA STAGIILOR PENTRU 168 studenți și 117 elevi
 • Angajarea a 76 studenți și 60 elevi
 • Continuarea studiilor a 50 studenți și 14 elevi

Echipa de proiect

Echipa de management – Solicitant

 • Manager proiect
 • Asistent manager
 • Responsabil financiar

Echipa de implementare  Solicitant

 • Coordonator activitate stagii de practică
 • Expert mediere stagii – 4 pers
 • Expert evenimente – 3 pers
 • Expert egalitate de șanse
 • Expert dezvoltare durabilă
 • Consilier grup țintă – 4 pers

Echipa de management  Partener

 • Contabil
 • Secretar

Echipa de implementare  Partener

 • Coordonator activități
 • Expert internship – 2 pers

Grupul țintă - al doilea an de proiect

Lista cadidaților admiși în grupul țintă, calificarea "Tehnician în analize produse alimentare"

Lista cadidaților admiși în grupul țintă, calificarea "Tehnician în agricultură"

Lista cadidaților admiși în grupul țintă, calificarea "Tehnician veterinar"

Lista cadidaților admiși în grupul țintă, calificarea "Lucrător în agricultura ecologică"

Teme generale de practică elevi

Lista firmelor partenere de practică

Lista finală studenți admiși în grupul țintă

Teme generale de practică studenți

Comunicat de presă - implementare proiect

Lista premiilor acordate pentru cele mai valoroase stagii de practică - elevi

Lista premiilor acordate pentru cele mai valoroase stagii de practică - studenți

Grupul țintă - primul an de proiect

Lista finală elevi admiși în grupul țintă

Lista finală studenți admiși în grupul țintă

Lista firmelor partenere de practică

Teme generale de practică studenți

Teme generale de practică elevi

Anunțuri

Anunț - angajare experți în cadrul proiectului

Achiziție - articole de papetărie

Achiziție - combustibil

Achiziție - licențe informatice, echipamente IT, mobilier și dotări

Achiziție - servicii de publicare comunicate de presă

Achiziție - servicii de promovare și servicii de editare și tipărire

Achiziție - servicii de realizare film

Achiziție - servicii de hrană pentru beneficiari

Achiziție - servicii de consultanță

Achiziție - echipamente de protecție

Achiziție - materiale pentru derularea acțiunii Săptămâna Gustului

Achiziție - servicii de hrană pentru beneficiari

Achiziție - echipamente tehnologice pentru modulul de instruire practică

Achiziție - servicii de masă pentru participanți

Achiziție - servicii închiriere sală

Galerii foto

Stagiu de practică - elevi de la Colegiul Agricol D.Cantemir Huși

Stagiu de practică - elevi de la Liceul Tehnologic G.Coman Murgeni

Stagiu de practică - studenți de la USAMV Iași

Film realizat în cadrul proiectului “Stagii practice inovatoare si activități de referință europeană în domeniul producției de produse agroalimentare cu atribute tradiționale și de diferențiere – TRADif” ID:POCU/90/6.13/6.14/107955

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Email  POFTA POȘTA REDACȚIEI
Adresa
S.C. Sagem S.R.L.
Membră a Grupului de firme
S.C. Safir S.R.L.
Str. Podul Înalt, Nr. 6, Vaslui, România
Telefon
0235-361562
Mobil
0751-036036
Fax
0235-306034

© 2022 Zdravan Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.